U18-herrer

Formål med at teste:

Ishockey er en sportsgren der sætter store krav til spillernes generelle fitness. Der er elementer af både anaerob og aerob fitness involveret i trænings- og kampsammenhænge, samt krav til spillernes generelle styrke og power.
Et testbatteri skal derfor indeholde øvelser, der tester alle disse komponenter. DIU ønsker med den opdaterede fysprofil at skabe en rød tråd for alle danske ungdoms- og seniorspillere. Som spiller er det vigtigt at have et godt generelt fitness niveau, derfor testes der bredt og det forventes også at spillerne klarer sig godt i alle test og har god balance i deres resultater.

Testning af spillerne er et godt redskab til at måle nuværende form, og give spillerne et indblik i deres styrker og mangler ift. træningsfokus. Dette er også et redskab der kan bruges til at højne deres motivation og drive. Yderligere kan test af spillerne bruges til at måle effekten af den træning man laver, så der undervejs kan justeres og rettes til, i tilfælde af manglende effekt

 Testskema til udfyldning her

U18 Herrer Benchmark Rekorder
Squat 5 reps med KVx1,5 5 reps med KVx1,76
Dødløft i trapbar 1 rep med KVx2,0 1 rep med KVx2,5
Længdehop uden tilløb 250 cm 266 cm
1 bens afsæt – 3 hink 725cm 805 cm
Pull up 11 reps 18
Bænkpres 10 reps med 70 kg  
Military test – shuttle run 63 64,5