Under pubertet

Spilleren vokser meget i denne periode. Knoglerne bliver længere, hvorfor sener og muskler ofte kan virke stramme for atleten. Det er derfor af stor vigtighed, at du prioriterer fleksibilitetstræning med holdet i puberteten. Dette tager ikke lang tid, hvilket derfor kan bruges som udvidet opvarmningsprogram i uger hvor træningsmængden er høj.
Hvis spilleren kun spiller ishockey, vil spilleren være meget belastet i de muskler, der primært bruges under ishockey. Du kan, ved at have fokus på udstrækningen, have stor indflydelse på spillerens rørlighed og være medvirkende til at fjerne unødvendig stivhed omkring muskler og led.

Praktiske råd til træneren:

  • Prioritér udstrækning og mobilitet i bevægelse. Det muliggør et større bevægeudslag for dine spillere fremadrettet og under træning/kamp
  • Statisk stræk kan være med til at modvirke stivhed i en periode, hvor spilleren vokser meget. Læg dette efter træning og uddan spillerne i de gode vaner.
  • Husk at spilleren skal være varm, når udstrækningen udføres.